Tag với tên:

thực phẩm sạch

Apeel Sciences: Giải pháp hữu ích cho vấn nạn rác thải thực phẩm

Bài viết
29/10/2019 3:42 pm

Với khả năng làm chậm lại quá trình chín của hoa quả, nhưng không gây hại cho người dùng, Apeel có thể giải quyết một trong những vấn đề đau...

Xem thêm

Thực phẩm sạch: Sự thật đắng lòng

Bài viết
24/10/2019 5:00 am

Ba ngày mình trèo đèo, băng rừng, vượt suối để thực địa những gì mình được nghe nói, tận mắt chứng kiến, cảm nhận những gì mình tưởng tượng, lắng...

Xem thêm