Tag với tên:

thực phẩm sạch

Với khả năng làm chậm lại quá trình chín của hoa quả, nhưng không gây hại cho người dùng, Apeel có thể giải quyết một...

Oct 29, 2019
21 lượt xem

Ba ngày mình trèo đèo, băng rừng, vượt suối để thực địa những gì mình được nghe nói, tận mắt chứng kiến, cảm nhận những...

Oct 24, 2019
10 lượt xem