Tag với tên:

thực phẩm nhân tạo

Liệu sinh học tổng hợp có thay đổi được tương lai của thực phẩm?

Bài viết
19/10/2019 11:28 pm

Hơn một thế kỷ trước, những người nông dân nuôi bò ở đã quyết liệt phản đối bơ thực vật. Họ nhấn mạnh rằng thứ giống bơ làm từ dầu...

Xem thêm