Tag với tên:

Nông nghiệp Israel

Không có “rừng vàng, biển bạc”, Israel được biết đến là đất nước duy nhất có khả năng biến sa mạc khô cằn thành đất...

Oct 15, 2019
5 lượt xem