Tag với tên:

Công nghệ Israel

Cuộc cách mạng về nước ở Israel

Bài viết
21/10/2019 8:00 am

Trước thực trạng bức thiết về nguồn cung nước sinh hoạt, người dân Israel đã khắc phục bằng những sáng chế nhà máy lọc nước biển, tái chế nước thải...

Xem thêm

Công nghệ Israel: Máy tạo nước từ không khí

Bài viết
15/10/2019 10:35 pm

Nước tưởng chừng như có khắp nơi trên thế giới này, nhưng không phải vậy. Đến năm 2025, khoảng 2/3 dân số thế giới sẽ phải đối mặt với tình...

Xem thêm