Tag với tên:

cây lương thực

7 cây lương thực quan trọng nhất thế giới

Bài viết
01/02/2020 3:34 pm

Lương thực là thực phẩm quan trọng với nhiều nước trên toàn thế giới, ngoài vai trò là lương thực chính cho con người, chúng còn là nguồn cung cấp...

Xem thêm