Công nghệ

Danh mục

Được học thuỷ lợi ở Hà Lan là điều may mắn lớn trong cuộc đời tôi. Những chuyến tham quan hướng nghiệp đã cho tôi...

Jan 1, 2020
13 lượt xem

Trước thực trạng bức thiết về nguồn cung nước sinh hoạt, người dân Israel đã khắc phục bằng những sáng chế nhà máy lọc nước...

Oct 21, 2019
8 lượt xem