Lưu trữ theo:

Leon

Canh tác khô: Một hướng đi cho nông nghiệp

Bài viết
18/03/2019 2:13 pm

Giảm thiểu lượng nước tưới tiêu trong nông nghiệp sẽ góp phần bảo vệ nguồn nước sạch đang ngày càng khan hiếm trên thế giới. Hiện nay, chúng ta sử...

Xem thêm